Radna terapija u Domu Lug: Priprema Novogodišnjih ukrasa za 2019

Fizikalna terapija u domu

Nagradna tombola u Domu Lug

Vaskrsnji krasi korisnika doma Lug sa okupaciono-radne terapije 2018

Poseta kluba penzionera iz Mladenovca domu Lug sa prigodnim programom – oktobar 2016

Kratka radna terapija u parku doma Lug – skupljanje opalog lišća

Međunarodno društvo Gideonita u domu za stara lica Lug

Dom za stare Lug – nove aktivnosti

Duhovna tribina

Priredba