Kad je počeo sa radom Dom Lug?

Dom Lug je počeo sa radom avgusta 2004 godine nakon rešenja Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku republike Srbije.”

Kako doći do doma Lug?

Ako dolazite iz Beograda, idete autoputem Beograd-Niš i posle 30-ak kilometara skrenete na prvom izlazu za Mladenovac (rampa Mali Požarevac). Nastavljate još 10-ak kilometara prema Mladenovcu, na ulazu u Mladenovac da bi ste išli kružnim tokom (a ne kroz centar grada) na drugom semaforu skrenite desno (kod tržnog centra, Roda), nastavljate pravo i prođete pored autobuske stanice, nastavljate dalje pravo i prođete ispod nadvožnjaka. Posle 50 metara od nadvožnjaka skrenete na raskrsnici desno i nastavljate pravo ka izlazu iz grada ka Smederevskoj Palanci. Obratite pažnju da pri izlazu imate benzinsku pumpu sa desne strane i odmah posle nje račvanje puta pravo i levo ka centru Kovačevca. Vi idete pravo (ne levo) ka izlazu iz grada ka Smederevskoj Palanci. Kad izadjete iz grada imate još 1.5 kilometar do doma Lug, kod velike oglasne table doma Lug skrenete levo i posle 200 metara je kompleks doma Lug sa parkingom ispred zgrada.

Da li postoji gradski autobuski prevoz do doma?

Autobuske linije Beograd-Mladenovac i Beograd-Aranđelovac (autoputem) polaze na svakih 15-20 minuta sa glavne autobuske stanice u Beogradu ili stanice na Autokomandi (ispod mosta) i autobusi staju na glavnoj autobuskoj stanici u Mladenovcu. Od glavne autobuske stanice u Mladenovcu ima 100 metara do autobuske stanice ispred opštine Mladenovac gde na sat vremena polaze autobusi za Kovačevac, odnosno i do stanice kod doma Lug (stanica na Palanačkom putu, 200 metara od doma).

Koji je kapacitet doma Lug, odnosno za koliko korisnika je predviđen?

Dom za stara lica Lug ima dva paviljona u zajedničkom kompleksu sa parkom i ukupnim kapacitetom za 159 korisnika na osnovu rešenja Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku republike Srbije.

Kako se vrši nabavka redovne terapije za korisnike?

Nabavka redovne terapije za korisnike vrši se na nekoliko načina:

– ukoliko korisnik ima mesto prebivališta na nekoj od beogradskih opština, vršimo prebacivanje zdravstvenog kartona u Dom zdravlja u Mladenovcu i preuzimamo brigu oko nabavke recepata i lekova.

– ukoliko je mesto prebivališta korisnika van grada Beograda, možemo izvršiti promenu boravišta na adresu Doma, a nakon toga i prebacivanje zdravstvenog kartona.

– srodnici mogu sami donositi redovnu terapiju za korisnika.

– ako korisnik nema zdravstveno osiguranje, redovna terapija se poručuje iz apoteke ili srodnici sami vode brigu o nabavci lekova, po dogovoru.

Da li postoji usluga održavanja veša i odeće?

Da, u okviru standardnih usluga Doma postoje usluge pranja, sušenja i peglanja veša, odnosno stvari za oblačenje.

Ukoliko je korisniku potrebno hitno medicinsko zbrinjavanje u bolnici, na koji način se to rešava?

Kada doktori koji rade u Domu procene da se korisniku ne može pružiti adekvatno medicinsko zbrinjavanje u okviru Doma, poziva se hitna služba doma zdravlja u Mladenovcu i korisnik se u pratnji našeg medicinskog osoblja transportuje do nadležne zdravstvene ustanove (bolnice u Mladenovcu ili Urgentnog centra).

Da li fizikalna i radna terapija ulaze u cenu usluga?

Fizikalna i radna terapija se rade 5 puta nedeljno i ulaze u mesečnu cenu smeštaja.

Da li Dom poseduje ortopedska pomagala za obuku hoda?

Da, Dom za stare Lug poseduje određen broj ortopedskih pomagala ( hodalice, štapovi i štake) na kojima korisnici, uz pomoć fizioterapeuta, rade obuku hoda u zavisnosti od opšteg zdravstvenog stanja korisnika.

Da li je dozvoljeno da korisnik izlazi sam iz Doma ili da ga srodnici izvedu na neko vreme?

S obzirom da je Dom ustanova otvorenog tipa, dozvoljeno je da korisnici, u pratnji srodnika, izađu na jedan ili više dana. Izlazak korisnika iz Doma bez pratnje dozvoljen je ako srodnici za to daju pismenu saglasnost ili ako korisnik sam za sebe podnosi zahtev za smeštaj u Dom.

Da li imate animaciju korisnika, koju vrstu?

Pored radno-okupacione terapije (kreativne radionice, igranje društvenih igara, slušanje muzike, kvizovi) organizujemo izlete, koncerte, predstave, izložbe i priredbe za naše korisnike.

Kada je vreme posete?

Vreme posete je svakog dana između 10 i 19 časova.

Na osnovu čega kategorišete korisnike, da li su zavisni, poluzavisni ili nezavisni?

Kategorizacija korisnika se vrši na osnovu zdravstvenog stanja, mentalne očuvanosti i pokretljivosti korisnika, tj. na osnovu toga da li se korisnik kreće potpuno samostalno (nezavistan), da li koristi neko pomagalo pri hodu (poluzavistan) ili koristi invalidska kolica (zavistan).

Da li radite prijavu boravka korisnika na adresu Doma?

Da, uz pomoć socijalnog radnika, može se prijaviti boravak korisnika na adresu Doma.

Da li se može doći u Dom periodično ili na kraće intervale?

Dom, u okviru svojih usluga, nudi i uslugu rehabilitacije kroz fizikalnu i radnu terapiju, pored usluga medicinske nege i lečenja, tako da je moguće doći i na određeni vremenski period na odmor, oporavak, postoperativnu negu i rehabilitaciju.

Da li je moguće kontaktirati sa korisnicima telefonom?

Da, svaka soba ima ima telefonski aparat i preko centarle se vrši prebacivanja telefonske veze korisnicima.

Da li postoji usluga nabavke dnevne štampe?

Svakodnevno se nabavlja dnevna štampa, a tri puta nedeljno se vrši nabavka ostalih potrepština koje korisnici naručuju.

Da li svaka soba ima svoje kupatilo i signalizaciju za hitne pozive?

Svaka soba ima svoje kupatilo i TV, a signalizacija za hitne pozive je u svim sobama pansiona B.

Da li je raznovrsna kuhinja, gde se priprema? Da li priprema i posluzenje obroka podleze sanitarnoj kontroli?

Imamo profesionalno opremljenu centralnu kuhinju, sa kuvaricama i servirkama, i uvedenim HACCP sistemom pripreme i obrade hrane. Sanitarnim pregledima, od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, podležu svi zaposleni u neposrednoj vezi sa proizvodnjom i posluživanjem obroka, kao i prostorije za pripremu hrane. Nutricionista sastavlja jelovnik shodno godištu i zdravstvenom stanju korisnika. Jelovnik je raznovrstan sezonskog karaktera i kvalitetan, služe se tri obroka, a za dijabetičare još dve užine

Save

Save

Save

Save

Save