Novogodišnja radionica za 2024. i ukrašavanje jelki u domu Lug

  Priprema ukrasa i poklona za Vaskrs u domu Lug aprila 2023.

   Radna terapija u Domu Lug: Priprema Novogodišnjih ukrasa za 2019

   Fizikalna terapija u domu

   Nagradna tombola u Domu Lug

   Vaskrsnji krasi korisnika doma Lug sa okupaciono-radne terapije 2018

   Poseta kluba penzionera iz Mladenovca domu Lug sa prigodnim programom – oktobar 2016

   Kratka radna terapija u parku doma Lug – skupljanje opalog lišća

   Međunarodno društvo Gideonita u domu za stara lica Lug

   Dom za stare Lug – nove aktivnosti