Procenjuje se da od osteoporoze boluje pola miliona žena i 200.000 muškaraca u Srbiji.

Nelečenjem se povećava rizik od preloma naročito kuka, koji nosi visok stepen smrtnosti: 20 odsto žena umire u prvoj godini preloma kuka, dok je kod muškaraca procenat i veći.

Tu je i visok stepen invaliditeta, jer se kod polovine osoba sa prelomima kuka nikada ne vrati prethodni kvalitet života.

Popodnevno caskanje u Domu za stare

Takođe, od moždanog udara ili šloga u Srbiji godišnje oboli između 25.000 i 30.000 ljudi. Samo se trećina osoba oporavi i nakon bolesti može samostalno da živi, dok ostali postaju trajni invalidi direktno zavisni od okoline u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Posle 55-e godine rizik za pojavu moždanog udara se udvostručuje u svakoj narednoj deceniji života.

Proces starenja je rezultat fizioloških promena koje se dešavaju u čovekovom organizmu.

Osma i deveta decenija života su period kada se oseća opadanje svih funkcija organizma.

Starost karakteriše i prisustvo jednog ili više oboljenja, a to otežava i čini složenijim proces adaptacije, rehabilitacije i socijalizacije.

Najčešće su to:

  • kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti,
  • maligna oboljenja,
  • endokrine bolesti,
  • oboljenja lokomotornog aparata,
  • reumatska oboljenja,
  • oštećenja sluha i vida,
  • razni psihološki poremećaji i
  • psihijatrijska oboljenja.

Sva ova stanja u gerijatriji imaju tendenciju sporog razvoja, odnosno uglavnom su to hronične bolesti trajnog karaktera.

Medicinski nadzor u Gerontološkom centru

Usled ovih okolnosti većina korisnika zahteva trajnu pomoć drugih lica. Dešava se da na smeštaj dođu zdravstveno neosigurana, socijalno nezbrinuta lica pa se pored rešavanja pitanja zdravstenog osiguranja socijalni radnici moraju pozabaviti rešavanjem i drugih problema iz oblasti socijalnog osiguranja, nabavkom kolica, proteza i drugih pomagala.

Kvalitet života se ne može izjednačiti sa zdravljem, pogotovo kada dođe starost i donese sa sobom tegobe.

Nagluvost, slabovidost, oboljenja srca i krvnih sudova, otežano kretanje, diabetes, ne umanjuju sposobnost druženja, negovanje postojećih talenata ili otkrivanje novih, i ne sprečavaju jačanje sopstvenih resursa i potencijala.