Uputstvo za prijem korisnika u dom za stara lica

Prijem korisnika se vrši na osnovu ličnog zahteva korisnika ili na zahtev zakonskog zastupnika, srodnika ili staratelja.

Potrebna dokumentacija za prijem:

1. Original ili fotokopija lične karte korisnika sa prebivalištem i adresom na koju je korisnik prijavljen

2. Original ili fotokopija zdravstvene knjižice korisnika

3. Fotokopija zdravstvene dokumentacije: otpusna lista ako lice dolazi sa bolničkog lečenja, specijalistički i laboratorijski izveštaji novijeg datuma (ukoliko ih poseduje), spisak medikamentozne terapije koju korisnik uzima sa lekovima za početak boravka.

4. Fotokopija lične karte zakonskog zastupnika korisnika i original na uvid.

Osim dokumentacije, treba poneti garderobu (haljine, pantalone, majice, trenerke, džemperi…), a u skladu sa željama i potrebama samog korisnika. Osim toga, treba poneti pižamu, veš, sredstva za ličnu higijenu (četkica za zube, pasta…). Ukoliko korisnik poseduje neki lični predmet za koji je posebno vezan (fotografija, knjiga, lampa, slika, fotelja…) dozvoljeno je doneti u sobu. Sva garderoba, kao i lični predmeti koje korisnik donese kada dođe na smeštaj biće obeleženi i upisani u knjigu ličnih stvari korisnika. Svako naknadno donošenje garderobe i ličnih stvari prijavljuje se recepciji radi adekvatnog obeležavanja i održavanja veša.