nakon otpusta iz bolnice može se nastaviti nega i lečenje pacijenata kroz našu ordinaciju opšte medicine u okviru doma pod nadzorom naših lekara i medicinskih sestara uz EKG, ultrazvuk, kiseonik, sterilno previjanje rana, zamena katetera, parenteralna terapija (infuziona, intravenska, intramuskularna), kontrola tenzije i šećera, i dodatne laboratorijske analize.