Gerontološki centar Dom Lug – održan seminar na temu ZDRAVSTVENO VASPITANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, PLANIRANJE I REALIZACIJA

PRELIMINARNI PROGRAM
17.april 2012. Gerontološki centar Dom Lug 14 časova

“ZDRAVSTVENO VASPITANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, PLANIRANJE I REALIZACIJA”

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je kurs sa 6 bodova Odluka broj: 153-02-1025/2011-01 od 15.11.2011. oktobarski rok, broj 88 (D-1-2892/11)

Predavači: Prof dr Divna Kekuš. Marija Janjić vms, dip.def, Zorica Milošević, vms, Dobrila Pejović, vms.

(Ciljna grupa:.. Lekari, (medicinske sestre, zdravstveni tehničari, drugo), medicinske sestre, babice, medicinske sestre predškolskih ustanova zdravstveni tehničari svih profila-sanitar, radiološki biohemijski tehničari, laboranti, fizio i radni terapeuti, farmaceutski tehničari, dijetetičari)

“MOTIVACIJA ZAPOSLENIH I MODIFIKOVANJE PONAŠANJA U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA”

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je stručni sastanak sa 2 boda Odluka broj: 153-02-1025/2011-01 od 15.11.2011.oktobarski rok, broj 88 (D-1-2892/11)

Predavač: Dr sci. Snežana Miljković, vms

(Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, drugo)

“DIABETES MELITUS-ULOGA MEDICINSKE SESTRE U DIJAGNOSTICI I LEČENJU OBOLELIH”

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je stručni sastanak sa 2 boda Odluka broj: 153-02-321/2012-02, 01.03.2012. pod rednim brojem (D-1-352/12)

Predavači: Mirjana Caković, ms, Biljana Marinković-Anđelković, ms

(Ciljna grupa: medicinske sestre.i svi drugi profili zdravstvenih radnika)

ZNAČAJ NEGE I LEČENJA GASTROINTESTINALNE DISFUNKCIJE KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je stručni sastanak sa 2 boda Odluka broj: 153-02-321/2012-02, 01.03.2012. pod rednim brojem (D-1-311/12)

Predači: Dr Jelena Radosavljević-Svetozarević, Biljana Marinković-Anđelković, ms

(Ciljna grupa: lekari, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i svi drugi profili zdpavstvenih radnika)

Date: април 17th, 2012 | Categories: Aktivnosti | By: | Tags: , , | Comments: 0