Cena smeštaja u Domu za Stare LUG, zavisi od nekoliko faktora.
Navedene cene usluga Doma za Stare LUG podrazumevaju:

  • pun pansion (3 obroka, za dijabetičare plus dve užine),
  • preglede naših lekara u ustanovi,
  • fizikalnu i okupacionu terapiju,
  • organizovan kulturni i socijalni život (izlete, izložbe, predstave),
  • higijenu,
  • negu,
  • nabavku lekova (na recept) i
  • potrebne analize preko doma zdravlja,
  • dve kafe ili čaja dnevno.

Prijatan boravak želi Vam osoblje doma za stare Lug

Dom za stare LUG  – Paviljon A

Dom za stare LUG Paviljon A

Dom za stare LUG  – Paviljon B

Dom za stare LUG Paviljon B LUKS

Cena smeštaja u Paviljonu A i Paviljonu B doma za stare Lug su date u tabeli ispod:

Psihički očuvane osobe


Tip smeštaja (soba)
Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Trokrevetna Nezavisna (pokretan)
Poluzavisna
Zavisna (nepokretan)
500
550
600
Dvokrevetna Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
550
600
650
Jednokrevetna Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
700
750
800

Psihički izmenjene osobe

Cena smeštaja za osobe sa posebnim potrebama kao što su osobe sa demencijom, alchajmerom i drugo. Za ove osobe je rezervisan poseban sprat i oni spadaju u posebno odeljenje.

Tip smeštaja (soba) Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Trokrevetna Poluzavisna
Zavisna
630
680
Dvokrevetna Poluzavisna
Zavisna
680
730
Jednokrevetna Poluzavisna
Zavisna
780
830

Apartmani za psihički očuvane osobe

Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Bračni par Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
650
700
750
Pojedinac Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
850
900
950

Cena dnevnih usluga

Cena smeštaja za boravak kraći od mesec dana.

Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
50
60
70