Cena smeštaja u Domu za Stare LUG, zavisi od nekoliko faktora.
Navedene cene usluga Doma za Stare LUG podrazumevaju:

  • pun pansion (3 obroka, za dijabetičare plus dve užine),
  • preglede naših lekara u ustanovi,
  • fizikalnu i okupacionu terapiju,
  • organizovan kulturni i socijalni život (izlete, izložbe, predstave),
  • higijenu,
  • negu,
  • nabavku lekova (na recept) i
  • potrebne analize preko doma zdravlja,
  • dve kafe ili čaja dnevno.

Prijatan boravak želi Vam osoblje doma za stare Lug

Dom za stare LUG  – Paviljon A

Dom za stare LUG Paviljon A

Dom za stare LUG  – Paviljon B

Dom za stare LUG Paviljon B LUKS

Cena smeštaja u Paviljonu A i Paviljonu B doma za stare Lug su date u tabeli ispod:

Psihički očuvane osobe


Tip smeštaja (soba)
Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Trokrevetna Nezavisna (pokretan)
Poluzavisna
Zavisna (nepokretan)
450
500
550
Dvokrevetna Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
500
550
600
Jednokrevetna Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
640
690
740

Psihički izmenjene osobe

Cena smeštaja za osobe sa posebnim potrebama kao što su osobe sa demencijom, alchajmerom i drugo. Za ove osobe je rezervisan poseban sprat i oni spadaju u posebno odeljenje.

Tip smeštaja (soba) Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Trokrevetna Poluzavisna
Zavisna
580
630
Dvokrevetna Poluzavisna
Zavisna
630
680
Jednokrevetna Poluzavisna
Zavisna
730
780

Apartmani za psihički očuvane osobe

Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Bračni par Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
570
620
670
Pojedinac Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
740
790
850

Cena dnevnih usluga

Cena smeštaja za boravak kraći od mesec dana.

Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
40
45
50