Priprema ukrasa i poklona za Vaskrs u domu Lug aprila 2023.

  Radna terapija u Domu Lug: Priprema Novogodišnjih ukrasa za 2019

  Fizikalna terapija u domu

  Nagradna tombola u Domu Lug

  Vaskrsnji krasi korisnika doma Lug sa okupaciono-radne terapije 2018

  Poseta kluba penzionera iz Mladenovca domu Lug sa prigodnim programom – oktobar 2016

  Kratka radna terapija u parku doma Lug – skupljanje opalog lišća

  Međunarodno društvo Gideonita u domu za stara lica Lug

  Dom za stare Lug – nove aktivnosti

  Duhovna tribina