Redovna radno-okupaciona terapija u domu Lug

Topli zimski dan u parku doma Lug

Predstava dece Osnovne škole Živomir Savković iz Kovačevca u domu Lug

Zimska idila u domu Lug, januar 2017

Pomen za g-đu Milenu Čolović

Urucenje licenci domovima za stare

    Poseta KUD iz Smederevske Palanke domu za stare Lug

    Poseta učenika Osnovne škole “Živomir Savković” iz Kovačevca domu Lug.

    Poseta hora Osnovne škole Sveti Sava iz Mladenovca domu Lug

    Poseta kluba penzionera iz Mladenovca domu Lug sa prigodnim programom – oktobar 2016