Rodbina dovede osobu sa početnom demencijom sa starateljstvom (ili sa započetim procesom za privremeno starateljstvo ili oduzimanje poslovne sposobnosti), i ta osoba posle izvesnog vremena insistira da se vrati kući i pored svih pruženih socijalnih i medicinskih mera, iako objektivno nije za kućnu negu. Šta raditi sa takvom osobom, kada rodbina insistira da ostane kod nas jer nemaju kućno rešenje za nju?

Home Forums Generalna pitanja Rodbina dovede osobu sa početnom demencijom sa starateljstvom (ili sa započetim procesom za privremeno starateljstvo ili oduzimanje poslovne sposobnosti), i ta osoba posle izvesnog vremena insistira da se vrati kući i pored svih pruženih socijalnih i medicinskih mera, iako objektivno nije za kućnu negu. Šta raditi sa takvom osobom, kada rodbina insistira da ostane kod nas jer nemaju kućno rešenje za nju?

Rodbina dovede osobu sa početnom demencijom sa starateljstvom (ili sa započetim procesom za privremeno starateljstvo ili oduzimanje poslovne sposobnosti), i ta osoba posle izvesnog vremena insistira da se vrati kući i pored svih pruženih socijalnih i medicinskih mera, iako objektivno nije za kućnu negu. Šta raditi sa takvom osobom, kada rodbina insistira da ostane kod nas jer nemaju kućno rešenje za nju?

 • natalija01

  Ukoliko korisnik dodje u dom a već je pod starateljstvom, on ne potpisuje ličnu saglasnost za boravak u Domu, vec u njegovo ime to čini staratelj koji ga je doveo. Ovo bez obzira da li je osoba dementna ili nije dementna.
  Pitanja privremenog i stalnog starateljstva regulisana su porodičnim zakonom iz 2005 godine PORODIČNI ZAKON („Sl.glasnik RS“, br.18/2005). Ovo je regulisano u šestom delu STARATELjSTVO od člana 124 do člana 150.
  S obzirom da je ovo kompleksno pitanje i da je u ovoj radnji uključen veći broj institucija, a nekada i određen broj zakona u zavisnosti od slučaja do slučaja, ne postoji isto tumačenje za različite situacije starateljstva. Kada je reč o privremenom starateljstu donosi ga organ starateljstva Centar za socijalni rad prema mesnoj nadležnosti. Kada organ starateljstva donese privremeno starateljsto ono traje dok se određena radnja koja je u dispozitivu rešenja doneta ne završi, kada se ona završi starateljstvo tom radnjom prestaje. Kod privremenih starateljstava postoje različita starateljstva u zavisnosti od radnje koju treba da izvrše.
  Kada je lice lišeno poslovne sposobnosti (delimično ili potpuno), rešenje o lišavanju donosi sud u vanparničnom postupku. Kada sud zvanično donese rešenje o lišavanju poslovne sposobnosti, ono se prosleđuje nadležnom Centru za socijalni rad koji nakon tog rešenja štićeniku postavlja stalnog staratelja koji obavlja sve neophodne radnje u ime tog štićenika i u njegovom ličnom interesu.
  Svi stručni radnici koji rade u ustanovama za smeštaj odraslih i starih i u situacijama kada imaju korisnike pod starateljstvom, a dođe do nekih problema, po službenoj dužnosti su u obavezi da obaveste organ starateljstava koji će staratelja pozvati u Centar za socijalni rad i u interesu korisnika naći najbolje rešenje. Ni jedan staratelj koji je rešenjem nadležnog centra postavljen da vrši tu funkciju, ne sme preduzimati ni jednu radnju u vezi štićenika dok o tome ne obavesti organ starateljstva koji je nadležan za tog štićenika.

You must be logged in to reply to this topic.