Kako obezbediti pisanje recepata u ordinaciji opšte medicine, u okviru doma, od strane zaposlenih lekara? Da li to rade u državnim domovima?

Home Forums Generalna pitanja Kako obezbediti pisanje recepata u ordinaciji opšte medicine, u okviru doma, od strane zaposlenih lekara? Da li to rade u državnim domovima?