Da li se za strane državljane može produžiti boravak u domu na duže od tri meseca ako su i na lečenju i rehabilitaciji kod nas?

Home Generalna pitanja Da li se za strane državljane može produžiti boravak u domu na duže od tri meseca ako su i na lečenju i rehabilitaciji kod nas?

Da li se za strane državljane može produžiti boravak u domu na duže od tri meseca ako su i na lečenju i rehabilitaciji kod nas?

  • natalija01

    Strani državljanin može da produži boravak u domu radi lečenja i rehabilitacije i nakon isteka 90 dana njegovog boravka u Srbiji. To se reguliše u MUP-u. Potrebno je da neko u ime njega (ako on ne može lično da ode) odnese medicinsku i svu drugu dokumentaciju koju poseduje u Odeljenje za strance u Savskoj ulici, Beograd, oni to razmatraju i izdaju Rešenje o produžetku boravka. Ovo je sve regulisano Zakonom o strancima („Sl.glasnik RS“, br.97/2008). Boravak stranaca regulisan je članovima zakona od člana 24 do člana 41.

You must be logged in to reply to this topic.