Da li postoji mogućnost ili regulativa da privatni domovi sa licencom privremeno primaju korisnike kada u državnim domovima nema mesta ili su na čekanju?

Home Forums Domovi za stare Da li postoji mogućnost ili regulativa da privatni domovi sa licencom privremeno primaju korisnike kada u državnim domovima nema mesta ili su na čekanju?

Da li postoji mogućnost ili regulativa da privatni domovi sa licencom privremeno primaju korisnike kada u državnim domovima nema mesta ili su na čekanju?

  • natalija01

    To bi praktično bio deo posla stručnih radnika u centrima za socijalni rad. To bi značilo da postupak procene, koji se inače odradjuje u centrima (a znači i prikupljanje sve potrebne dokumentacije) bude upotrebljen pri smeštaju u privatni dom. Za korisnike koji u celosti plaćaju troškove svog smeštaja, ovo bi bila samo stručna pomoć zaposlenih u centrima stručnim radnicima angažovanim u privatnim domovima. U stvari radi se samo o situacijama tzv. hitnog smestaja.

    natalija01

    Ili bi ovo pitanje moglo da glasi: da li Centri za socijalni rad upućuju zainteresovane penzionere samo u državne domove (subfinansirane od države) ili i u privatne domove sa licencom (samofinansiranje). Nakon kompletnog ispunjavanja uslova za licencu, privatni domovi za stare imaju sve zakonske predispozicije da se jednako tretiraju sa državnim domovima kada su u pitanju penzioneri koji sami plaćaju smeštaj. Jer čemu onda ispunjena forma bez primene? Kakav je stav nadležnih u ministarstvu i kakva su uputstva data centrima za socijalni rad povodom ovoga je otvoreno pitanje. Možda bi trebalo da se sklapaju ugovori između privatnih domova sa licencom i centara za socijalni rad, gde bi centri za socijalni rad bili konkretno upoznati sa kvalitetom usluga privatnih domova?

You must be logged in to reply to this topic.