Da li može da se napravi ugovor sa Ministarstvom za socijalnu politiku da privatni dom sa licencom garantuje određeni broj ležajeva za korisnike o državnom trošku?

Home Forums Domovi za stare Da li može da se napravi ugovor sa Ministarstvom za socijalnu politiku da privatni dom sa licencom garantuje određeni broj ležajeva za korisnike o državnom trošku?

Da li može da se napravi ugovor sa Ministarstvom za socijalnu politiku da privatni dom sa licencom garantuje određeni broj ležajeva za korisnike o državnom trošku?

  • natalija01

    Na skupu organizovanom od strane Ministarstva za socijalnu politiku oko 2011 godine bilo je reči o tome da nakon dobijanja licenci privatni domovi za stare garantuju određeni broj mesta u domu za smeštaj penzionera finansiranih uz pomoć države Srbije, kao u državnim domovima i garantovanim uslugama i cenom smeštaja za te usluge. Dozvoljeni period za licenciranje domova je istekao maja 2016, i postoje određene inicijative da se to realizuje, ali za sada bez nekog detaljnog plana za pokretanje postupka za ostvarenje.

You must be logged in to reply to this topic.