Cena smeštaja u Domu za Stare LUG, zavisi od nekoliko faktora.
Navedene cene usluga Doma za Stare LUG podrazumevaju:

  • pun pansion (3 obroka, za dijabetičare plus dve užine),
  • preglede naših lekara u ustanovi,
  • fizikalnu i okupacionu terapiju,
  • organizovan kulturni i socijalni život (izlete, izložbe, predstave),
  • higijenu,
  • negu,
  • nabavku lekova (na recept) i
  • potrebne analize preko doma zdravlja,
  • dve kafe ili čaja dnevno.

Prijatan boravak želi Vam osoblje doma za stare Lug

Dom za stare LUG  – Paviljon A

Dom za stare LUG Paviljon A

Dom za stare LUG  – Paviljon B

Dom za stare LUG Paviljon B LUKS

Cena smeštaja u Paviljonu A i Paviljonu B doma za stare Lug su date u tabeli ispod:

Psihički očuvane osobe


Tip smeštaja (soba)
Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Trokrevetna Nezavisna (pokretan)
Poluzavisna
Zavisna (nepokretan)
370
420
470
Dvokrevetna Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
420
470
520
Jednokrevetna Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
590
640
690

Psihički izmenjene osobe

Cena smeštaja za osobe sa posebnim potrebama kao što su osobe sa demencijom, alchajmerom i drugo. Za ove osobe je rezervisan poseban sprat i oni spadaju u posebno odeljenje.

Tip smeštaja (soba) Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Trokrevetna Poluzavisna
Zavisna
500
550
Dvokrevetna Poluzavisna
Zavisna
550
600
Jednokrevetna Poluzavisna
Zavisna
690
740

Apartmani za psihički očuvane osobe

Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Bračni par Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
520
570
620
Pojedinac Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
690
750
820

Cena dnevnih usluga

Cena smeštaja za boravak kraći od mesec dana.

Kategorija korisnika Cena (evro) u dinarskoj protivvrednosti
Nezavisna
Poluzavisna
Zavisna
30
35
40