Blog Archives

Poseta kluba penzionera iz Mladenovca domu Lug sa prigodnim programom – oktobar 2016

Kratka radna terapija u parku doma Lug – skupljanje opalog lišća

Park u domu za stare Lug posle kise

Međunarodno društvo Gideonita u domu za stara lica Lug

Dom za stare Lug – nove aktivnosti

Dnevne aktivnosti u domu Lug

Poseta manastiru Pinosava u Kusadku

Proslava 12 godina rada doma Lug

Priprema domaćeg gulaša i gozba

Roštiljijada u Domu za stare Lug