Blog Archives

Poseta učenika Osnovne škole “Živomir Savković” iz Kovačevca domu Lug.

Poseta hora Osnovne škole Sveti Sava iz Mladenovca domu Lug

Poseta kluba penzionera iz Mladenovca domu Lug sa prigodnim programom – oktobar 2016

Kratka radna terapija u parku doma Lug – skupljanje opalog lišća

Park u domu za stare Lug posle kise

Međunarodno društvo Gideonita u domu za stara lica Lug

Dom za stare Lug – nove aktivnosti

Dnevne aktivnosti u domu Lug

Poseta manastiru Pinosava u Kusadku

Proslava 12 godina rada doma Lug

Show Buttons
Hide Buttons